ESV-dagen 2018

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med verksamhetsutveckling och styrning i offentlig sektor. ESV-dagen 2018 äger rum den 16 oktober på City Conference Center, Folkets hus i Stockholm.

Årets ESV-dag handlar om styrningsfrågor på olika nivåer. En föränderlig omvärld ställer krav på hur vi styr offentlig sektor, men ger oss även nya möjligheter att leverera effektiv samhällsservice. Det innebär nya utmaningar för att lyckas hantera tjänstemannarollen på ett ansvarsfullt sätt.

Ett smakprov ur årets program

  • Författaren Gunnar Wetterberg ger oss en tillbakablick på den statliga styrningens ständiga utveckling utifrån aktuella förutsättningar och krav. Med utgångspunkt i några centrala historiska nedslag betraktar han framväxten av dagens statstjänstemannaroll.
  • Tomas Bull, justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen, presenterar nyttiga råd för hur offentlig sektor kan hantera intressekonflikter mellan kraven på effektivitet och legalitet.
  • Catrin Ditz, programledare för Storstockholms digitala agenda, berättar om utmaningen att skapa förutsättningar för digitalt drivna innovationer.
  • Christina Gravert, forskare i nationalekonomi, ger oss en inblick i en uppmärksammad gren inom beteendeekonomin som kallas nudging, som handlar om hur man kan påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation.
  • Vi tar reda på vilka likheter det finns mellan den offentliga förvaltningen och en fotbollsplan.
  • På eftermiddagen kommer du att kunna välja bland fyra spår utifrån olika ämnen.

Fullständigt program publiceras innan sommaren då även anmälan öppnar.

Välkommen till ESV-dagen 2018!

Kontakt

Senast uppdaterad: