ESV-dagen

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera digitalisering för alla som arbetar med verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Den 10 oktober träffades drygt 800 personer på ESV-dagen på Stockholmsmässan för att lyssna till föreläsningar på årets tema "Att navigera i förändring".

Att navigera i förändring

Vi lever i ett samhälle som präglas av snabb förändring på många områden. Inte minst den ökade digitaliseringen ställer statsförvaltningen inför både nya möjligheter och utmaningar som kräver en hög grad av nytänkande och anpassningsförmåga.

Myndigheterna har kommit olika långt i utvecklingen. Många myndigheter har lyckats väldigt bra att med hjälp av digitalisering utveckla moderna tjänster som förenklat kontakten med medborgarna. Men vi kan göra mer. Tittar man på digitalisering som helhet halkar det offentliga Sverige efter i internationella mätningar samtidigt som regeringen har formulerat ambitiösa mål för den offentliga sektorn. Transformationen kommer inte ske av sig själv. För att fler myndigheter ska dra nytta av digitaliseringen och de förändringar som den möjliggör krävs det både ökade investeringar och nya arbetssätt. Statsförvaltningen måste anpassa sig efter medborgarna och inte tvärtom. Vi behöver också samverka mer i statsförvaltningen och lära och inspireras av varandra.

ESV-dagen är en mötesplats för alla som jobbar med ekonomistyrning i staten. Det är också ett sätt att träffas och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans i förvaltningen för att förbättra vår service och bli mer tillgängliga. Årets tema "Att navigera i förändring" ger dig inspiration och konkreta verktyg för verksamhetsutveckling i syfte att bidra till en mer tillgänglig och effektiv statsförvaltning.

Clas Olsson
Generaldirektör

Kontakt

Senast uppdaterad: