ESV-dagen

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Du kanske är controller, verksamhetsutvecklare, chef eller arbetar inom olika ekonomifunktioner på en myndighet.

På ESV-dagen 2018 samlades över 750 personer på Folkets hus i Stockholm, för att lyssna på intressanta föreläsningar och diskutera styrningsfrågor i den offentliga förvaltningen. Stora delar av programmet webbsändes och går att titta på i efterhand.

Kontakt

Senast uppdaterad: