Effektivisering med hjälp av digitalisering

Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på tillgänglighet, delaktighet och service. Att ni tar tillvara digitaliseringens möjligheter på myndigheten är ett sätt att effektivisera verksamheten.

Regeringens satsning Digitalt först ska bidra till att den offentliga förvaltningen hittar effektivare, bättre och mer innovativa sätt att tillgodose behov hos medborgare och företag. Därför är det viktigt att ni tar tillvara digitaliseringens möjligheter i verksamhetsutvecklingen på er myndighet.

Digitaliseringen har inget egenvärde, utan vinsterna kan uppstå i samspelet med andra tillvägagångssätt för att effektivisera verksamheten. Digitala systemstöd och tjänster kan till exempel bidra till att effektivisera era arbetsprocesser och er ärendehandläggning. Digitala tjänster kan även vara ett sätt att styra efterfrågan mot en mer kostnadseffektiv verksamhet, samtidigt som ni förbättrar er tillgänglighet och service till medborgare och företag.

Senast uppdaterad: