Styrning

Ni kan få stöd av oss med att följa lagar och regler för styrningen av er myndighet samt förslag på hur styrningen kan anpassas efter verksamhetens behov. ESV har föreskriftsrätt för delar av den statliga styrningen, och vägledning finns att få i våra handledningar och under våra utbildningar. ESV ger också stöd till regeringen och Regeringskansliet genom exempelvis utredningar och rådgivning.

Kontakt