Frågor och svar

Omfattning

 • Kravställer ESV även för kommuner?


  Ja, ESV ansvarar för att genomföra hela upphandlingen.

  Vi är dock tacksamma för att få hjälp i kravarbetet.

 • Blir det en leverantör eller blir det flera olika områden?

  Hur paketeringen av de olika anbudsområdena slutligen kommer att se ut är inte fastställt ännu.

  Vi hoppas att detta ska komma fram genom olika workshoppar med kravställare.

Fullmakt

 • Är vi tvungna att avropa ramavtalen om vi lämnar in fullmakt?

  ESV är en statlig myndighet och vi har således ingen rådighet över kommunala beslut. Fullmakten ger kommunen rätt att avropa det systemstöd som kommunen har behov av.

  Förfrågningsunderlaget kommer att innehålla information om vilka myndigheter, kommuner, landsting och regioner som har lämnat fullmakt vilket är ett krav i enlighet med LOU.

Kontakt

Senast uppdaterad: