Upphandling e-inköp

Ramavtalen för skanningtjänst och e-handelstjänst är tecknade. Tilldelningsbeslutet för upphandlingsverktyg är överprövat.

ESV upphandlar systemstöd för e-inköp

E-inköp omfattar systemstöd i form av skanningtjänst, upphandlingsverktyg och e-handelstjänst. I e-handelstjänsten ingår EFH, leverantörsportal samt operatörstjänst.

Vilka kan avropa från ESV:s ramavtal?

Normalt är enbart statliga myndigheter avropsberättigade på ESV:s ramavtal. I det här fallet kommer också de kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolag som skickat in fullmakt till ESV att vara avropsberättigade.

Vi har tagit emot drygt 120 fullmakter.

Kontakt

Senast uppdaterad: