Upphandling av upphandlingsverktyg

Tilldelningsbeslutet för upphandlingsverktyg är överprövat.

ESV har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen där vi yrkar att domstolen återförvisar ärendet till Kammarrätten för prövning i sak.

Kontakt

Senast uppdaterad: