Ramavtal och upphandling

Den 1 januari 2018 flyttade Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) verksamhet att upphandla och förvalta statliga ramavtal för administrativa system till Statens inköpscentral på Kammarkollegiet.

ESV:s ramavalsverksamhet har nu flyttats över till Kammarkollegiet. De berörda ramavtalsområdena är:

  • Ekonomisystem
  • Personalsystem
  • Beslutsstödsystem
  • Skanningtjänst
  • Operatörstjänst
  • E-handelstjänst
  • Oberoende konsulter

Upphandlingen av upphandlingsverktyg är överprövad och hanteras av ESV fram till avtalstecknande.

Övergången innebär inga stora förändringar för berörda myndigheter och leverantörer. Myndigheterna får fortsatt stöd vid avrop från ramavtalen genom att kontakta ramavtalsförvaltaren direkt eller mejla Kammarkollegiets ramavtalsservice, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se. Kammarkollegiet genomför också leverantörsträffar och leverantörsdagar.

All information om ramavtalen finns på avropa.se.

Kontakt

Senast uppdaterad: