Innehållsförteckning

Huvudrubriker och underrubriker som finns på egna sidor är länkade. Klicka på önskad länk så hamnar du direkt på sidan.

1. Nyttorealisering vid systembyte

2. Starta projektet och beskriv er idé

3. Genomför förstudie

4. Beslut och vägval

5. Planera införandet

6. Inför nytt it-stöd

7. Överlämna till förvaltning

  • 7.1 Förvaltning
  • 7.2 Syfte
  • 7.3 Organisation och roller
  • 7.4 Dokumentation
  • 7.5 Avveckla projektet

8. Säkra realiseringen av effekter

Senast uppdaterad: