8. Säkra realiseringen av effekter

Nu är det upp till linjeorganisationen att dra nytta av det nya systemet och dess möjligheter. I den här fasen säkerställs hemtagningen av nyttor och uppfyllelsen av de effektmål som identifierades vid projektets start.

Det finns inget entydigt svar på hur lång realiseringsperiod ni som myndighet bör räkna med, för att säkerställa realiseringen av effekterna. Det är fördelaktigt att räkna med en så kort realiseringsperiod som möjligt, för att försäkra sig om att effekten som mäts är på grund av den specifika förändringsinsatsen - det vill säga systembytet.

Kontakt

Senast uppdaterad: