6.2 Leveransprov/leveransgodkännande

Innan leveransen av ett nytt it-stöd godkänns ska myndigheten ha kontrollerat att lösningen, inklusive eventuella anpassningar och integrationer fungerar enligt avtalet med leverantören. Leveransgodkännandet är ett viktigt moment, det kan vara svårare att åtgärda fel i en driftsituation och ni ska inte betala för något som ni inte har fått.

Avtalet med systemleverantören reglerar formerna för leveransgodkännandet och det kan till exempel finnas viten förknippade med en försening. Därför är det viktigt att ni noggrant dokumenterar eventuella fel, de felanmälningar ni gör till leverantören samt när felen rättas.

För att inte själva orsaka en försenad leverans behöver ni också vara beredda på att omgående kontrollera om en felrättning har gett förväntat resultat. Ni bör ha utpekade ansvarsområden för kontrollerna och de som genomför kontrollerna behöver sätta sig in i vad som ingår i den avtalade leveransen.

  • Genomför leveranskontroller enligt vad som framgår av tecknat avtal.
  • Säkerställ att leveransen svarar mot vad som avtalats.
  • Dokumentera och påtala eventuella brister.Se till att brister och fel blir åtgärdade innan ni godkänner leveransen.

Senast uppdaterad: