6. Inför nytt it-stöd

Införandet av ett nytt it-stöd innebär genomförande av verksamhetsförändringar. Ni bör vara lyhörda gentemot verksamhetens reaktioner under införandet, för att kunna göra eventuella korrigeringar i systemet, alternativt i metoder och rutiner, för att kunna möta verksamhetens behov.

Senast uppdaterad: