5.5 Framtida drift och förvaltning

En sak som ofta glöms bort är att efter införandeprojektets slut tas systemet över av förvaltningsorganisationen. Det är därför viktigt att man i god tid planerar för att säkra kvalitén och effektiviteten i förvaltningen.

  • Vem är/kommer att vara systemägare i framtiden?
  • Hur ser förvaltningsorganisationen för systemet ut, (central/decentraliserad), bemanning (antal och typ av resurser) med mera?
  • Hur ska systemet driftas? (internet/externt)Hur ska användarstöd fungera?
  • Vem ansvarar för 1:a respektive 2:a linjens frågor? (helpdesk).

Senast uppdaterad: