5.3 Information och kommunikation

Det är viktigt att nå ut med information till de berörda i tid för att öka organisationens medvetenhet och kunskap om vad som kommer att hända, samt på vilket sätt de kommer att påverkas.

  • Vilka intressenter behöver informeras om vad som kommer att ske i projektets olika skeden?
  • Hur och när bör de informeras?

Senast uppdaterad: