5.1 Aktiviteter, resurser och tid

  • Vilka aktiviteter behöver genomföras av vem (personer eller resurser) för att myndigheten ska uppnå målen med systembytet?
  • När i tiden behöver ni genomföra de olika aktiviteterna?
  • Har myndigheten den nödvändiga kompetensen och de nödvändiga resurserna eller behöver ni anställa eller anlita konsulter? Det finns statliga ramavtal för leverantörsoberoende konsulttjänster som ESV har upphandlat som ni kan använda.
  • Vilka ekonomiska ramar har ni?

Senast uppdaterad: