5. Planera införandet

Planeringen av aktiviteterna under införandeprojektet görs i samråd med leverantören. Säkerställ i inledningen av projektet att ni har gemensam syn på hur eventuella beställningar/önskemål eller förändringar i systemets utformande kommer att hanteras. Klargör även om och hur myndigheten vill ha dokumentation från leverantören gällande överenskommelser som görs, för att minska risker för meningsskiljaktigheter. Aktiviteterna som ska äga rum under införandet kan med fördel sammanställas i exempelvis ett Gantt-schema.

Senast uppdaterad: