3.3 Förändringsplan

Gapet mellan det önskade nyläget och nuläget ger en bild av de förändringar som bör göras, som kan sammanfattas i en förändringsplan. Ni har också en bättre bild av vilka förutsättningar för förändringarna som råder när det gäller till exempel ekonomi, tillgång till resurser och kompetens i organisationen.

I resultatet av analysarbetet bör det framgå vilka olika handlingsalternativ myndigheten har och vilka konsekvenserna blir om ni väljer det ena eller andra alternativet. Om arbetet har resulterat i en rekommendation om anskaffning av ett nytt system eller andra större förändringar kan ni dokumentera dessa i en förändringsplan. En sådan beskriver vad som krävs för att ni ska nå era förväntade effektmål.

Kontakt

Senast uppdaterad: