2. Starta projektet och beskriv er idé

Vid uppstarten av ert projekt är det viktigt att överväga vilka personer och kompetenser som bör ingå i projektgruppen. Teknisk kompetens i kombination med kännedom om ämnesområdet kan vara exempel på värdefulla kunskaper som ni behöver ha tillgång till. Fundera även på hur kommunikationen inom projektet kan läggas upp på bästa sätt.

Projektet bör i samband med uppstarten göra en idébeskrivning. En idébeskrivning innehåller i övergripande drag en skildring av problemet. Här beskrivs era drivkrafter, upplevda problem samt eventuell idé till lösning. Idébeskrivningen kan sedermera vara ingången till en förstudie.

Exempel på frågor som ni behöver belysa och besvara är följande:

  • Vilka personer/kompetenser behöver ingå i projektgruppen?
  • Hur mycket tid kan personerna avsätta för projektet?
  • Hur utnyttjar vi den gemensamma tiden på bästa sätt?

Idébeskrivning:

  • Vill ni förbättra det stöd som nuvarande system ger till verksamheten för att därigenom kunna effektivisera verksamheten? Finns det förändrade förutsättningar som gör att det nuvarande systemet inte räcker till?
  • Vill ni få en bättre ekonomi för de aktuella systemen eller berörda processer? Är de gamla systemavtalen på väg att upphöra så att de därför måste ersättas?
  • Hur ser avtalssituationen ut för det system som ska bytas ut och för de övriga berörda systemen?
  • Vad kostar licenser, support och drift för det nuvarande systemet?

Senast uppdaterad: