Stöd vid systembyte

Ett byte av ett administrativt system är ett bra tillfälle att se över hela den berörda verksamheten för att tillvarata möjligheterna att förbättra och effektivisera.

Syftet med denna guide är att ge stöd åt myndigheter som ska byta administrativt system. Exempel på administrativa system är ekonomisystem, personalsystem och beslutsstödssystem.

I samband med ett systembyte behöver ni som myndighet lyfta och utreda ett antal frågeställningar. Svaren på dessa frågor utgör en grund för de beslut ni fattar. Detta skapar förutsättningar för att er myndighets systembyte ska ge effekter i form av exempelvis frigjord tid, lägre kostnader och ökad intern kontroll.

Informationen på den här sidan riktar sig till dig som är projektledare eller projektmedlem och deltar i projektarbetet vid införandet av ett nytt administrativt system. Informationen kan även vara användbar för dig som är beslutsfattare i frågor som avser ett byte av administrativt system, eller på annat sätt har ansvar i ett sådant projekt.

I högerspalten återfinns dokumentet "Checklista vid systembyte" som är en förenklad form av informationen på den här sidan. Checklistan kan med fördel användas som en kontrollista under arbetets gång för att ge stöd i arbetet med ett införandeprojekt. Till höger finns även en utskriftsvänlig version i rapportformat, "Stöd vid systembyte", av texten som finns på dessa sidor.

 

Senast uppdaterad: