Stöd vid systembyte

Ett byte av ett administrativt system är ett bra tillfälle att se över hela den berörda verksamheten för att tillvarata möjligheterna att förbättra och effektivisera.

Syftet med denna vägledning är att ge stöd åt myndigheter som ska byta administrativt system. Exempel på administrativa system är ekonomisystem, personalsystem och beslutsstödsystem.

Genom att lyfta ett antal frågeställningar och utreda hur rutiner fungerar på myndigheten får man ett underlag som hjälper till att skapa förutsättningar för att systembytet ska ge positiva effekter i form av till exempel lägre kostnader och en ökad intern kontroll.

Informationen i den här vägledningen riktar sig till dig som är projektledare eller projektmedlem och deltar i projektarbetet vid införandet av ett nytt administrativt system. Vägledningen kan även vara användbar för dig som är beslutsfattare i frågor som avser ett byte av administrativt system, eller på annat sätt har ansvar i ett sådant projekt.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: