Skanningtjänst

Ramavtalet för skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor.

ESV har tecknat ramavtal med S4F Progress AB avseende skanningtjänster av leverantörsfakturor.

Tolkning av leverantörsfakturorna görs utifrån en miniminivå eller en utökad nivå. Arkiveringstjänst är också möjligt att avropa vid behov.

Ramavtalet med bilagor hittar du på sidan för S4F Progress AB.

Gilltighet

Ramavtalet är giltigt till juni 2019.

Kontakt

Senast uppdaterad: