Personalsystem

Vi har tecknat ett statligt ramavtal för personalsystem med Evry HR Solutions AB som erbjuder löne- och personalsystemet Primula. Från januari 2016 har bolagets verksamhet flyttats till Evry Integration AB, som därefter har bytt namn till Evry Sweden AB.

Omfattning

Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Systemet, Primula, uppfyller de lagar och förordningar som gäller för löne- och personaladministration i staten samt centrala löne-, förmåns- och pensionsavtal med tillhörande överförings- och redovisningskrav.

Rekryteringsstödet ReachMee samt schema- och bemanningsstödet Besched ingår som moduler i Primula-leveransen.

Varje myndighet har möjlighet att avropa Primula med eller utan driftservice. Avrop sker via samråd med leverantören Evry.

Giltighet

Ramavtalet är avropbart fram till den 10 december 2018, enligt ESV:s beslut om förlängning den 4 september 2017.

Myndigheterna kan teckna avropsavtal så länge det finns ett giltigt ramavtal. Ett avropsavtal kan årsvis förlängas till maximalt 8 år efter att ramavtalet har upphört.

Kontakt

Senast uppdaterad: