Ramavtal med OpusCapita AB

Ramavtal som gäller operatörstjänst för distribution av kundfakturor har tecknats med OpusCapita AB.

Giltighetstid

Ramavtalet kan avropas till och med den 15 mars 2020. Det finns två förlängningsoptioner om vardera ett (1) år. Om båda förlängningsoptionerna används kan ramavtalet avropas till och med den 15 mars 2022, och avropsavtal kan som längst gälla till och med den 30 juni 2030.

Leverantören har rätt att säga upp avropsavtal. Det kan ske tidigast åtta år efter det att ett avropsavtal har undertecknats.

Ramavtalets villkor gäller så länge det finns giltiga Avropsavtal.

Avropsrutiner

Avrop genomförs i form av skriftligt samråd. Läs mer i ESV:s Vägledning inför avrop på ramavtalet Operatörstjänst kundfaktura.

Kontaktperson

Martin Wärngård
martin.warngard@opuscapita.com
tel 076-106 43 09

 

Opus Capitas webbplats

Senast uppdaterad: