Frågor och svar

Avrop

 • Mallarna är direkt kopplade till ramavtalet och ni ska använda innehållet i dem för att avropsavtalet ska fungera på rätt sätt. Ni kan självklart lägga in texten i "Mall för Avropsförfrågan" i er egen brevmall och kan också förändra typsnitt med mera i de övriga dokumenten.

Ramavtalets omfattning

 • Ja, ni kan i vissa fall välja att använda en speciallösning som innebär att ni från ekonomi-/faktureringssystemet skickar färdiga PDF-fakturor till Operatörstjänst kundfaktura för utskrift.

  Det kan till exempel vara aktuellt om ni redan har utformat egna kundunika blanketter i ert ekonomi-/eller faktureringssystem och inte vill använda de standardblanketter som ingår i ramavtalet.

  Ni kan ni behöva justera utformningen av PDF-filerna för att kunna använda de standardiserade kuvert med fönster för mottagarens adress samt eventuell logotype och returadress som ingår i tjänsten.

 • ESV avråder från att använda lösningar med PDF-fakturor till företag och organisationer och har inte upphandlat stöd för det. Ett problem med PDF-fakturor är att mottagaren behöver skanna dem samt tolka informationen för att kunna tillämpa ett elektroniskt arbetsflöde. En e-postad PDF-faktura medför också osäkerheter och risker kring mottagning och arkivering.

  Myndigheter ska följa ESV:s föreskrifter i fråga om format och specifikationer och i dessa ingår inte att vare sig skicka eller ta emot PDF-fakturor.

 • Ja, det ingår. Operatörstjänst kundfaktura arkiverar kundfakturor och eventuella bilagor med den layout som de hade när de skickades till kund. En gång per år sänds materialet på arkivbeständigt lagringsmedia till myndigheten. Ni kan ange önskemål om längre tidsintervaller i ert avrop, till exempel till avtalstidens slut. En utökning av leverantörens åtagande, till exempel i form av uppsättning av löpande integrationer till en separat arkivlösning, innebär att ni behöver beskriva och betala för en anpassning.

Övrigt

 • Oavsett om det finns ett PEPPOL-id i filen eller inte skriver Operatörstjänst kundfaktura ut fakturapåminnelser och skickar dem via post.

  SFTI rekommenderar för närvarande det tillvägagångssättet. Orsaken är att det annars finns risker för dubbel registrering hos mottagaren vilket kan leda till onödig administration, till exempel med dubbla betalningar.

Kontakt

Senast uppdaterad: