Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

ESV har tecknat ramavtal med OpusCapita AB om en operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Ramavtalet kan avropas till och med den 15 mars 2020.

Myndigheter ska kunna hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt. Den 1 november 2018 tillkommer krav på att kunna använda PEPPOL:s infrastruktur för att skicka och ta emot elektroniska meddelanden.

PEPPOL är en komplett lösning för elektroniska affärsmeddelanden som arbetats fram på europeisk nivå. De nya kraven innebär bland annat att myndigheterna måste kunna fakturera sina kunder via PEPPOL.

Ramavtalet omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via PEPPOL:s infrastruktur samt utskrift, kuvertering, frankering och distribution av pappersfakturor via postoperatör.

Kontakt

Senast uppdaterad: