Ramavtal med Visma Enterprise AB

Ramavtal har tecknats med  Visma Enterprise AB avseende ekonomisystem som tjänst. Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropbart från maj 2018 fram till november 2020. Därefter finns möjlighet till två förlängningar om vardera ett år.

Avropsrutiner

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning på detta ramavtal. Avropsförfrågan ska ställas till båda leverantörerna.

Kontaktpersoner

Dag Pettersson
010-141 38 48
dag.pettersson@visma.com

Kontakt

Senast uppdaterad: