Ekonomisystem som tjänst

ESV har tecknat ramavtal för ekonomisystem som tjänst med CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB.

Ett av målen med upphandlingen har varit att upphandla moderna system som ger myndigheter ett långsiktigt stöd för att effektivisera sin verksamhet och utveckla styrningen.

CGI erbjuder ekonomisystemet Raindance som tjänst och från Visma är det tjänsten Visma.net som ingår i ramavtalen. Ramavtalen kommer att vara avropsbara från maj 2018 till som längst november 2022.

Dokument rörande ramavtalen samt mallar för avrop kommer att läggas ut löpande. Efter årsskiftet kommer ramavtalsverksamheten att övergå till Kammarkollegiet, alla dokument och mallar kommer då att föras över till avropa.se.

Den 11 december arrangerar vi ett informationsmöte om nya ramavtal. Eftermiddagen handlar om E-handelstjänst.

Kontakt

Senast uppdaterad: