Ramavtal med Visma Commerce AB

Ramavtal som gäller systemstöd för e-handel som tjänst (E-handelstjänst) har tecknats med Visma Commerce AB.

Giltighetstid

Ramavtalet kan avropas från maj 2018 fram till november 2020. Därefter finns möjlighet till två förlängningar om vardera ett år. Avropsavtal kan som längst gälla till och med den 30 juni 2030.

Avropsrutiner

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.

Kontaktperson

Henrik Olsson
010-141 32 66
henrik.olsson@visma.com

Kontakt

Senast uppdaterad: