Ramavtal med CGI Sverige AB

Ramavtal som gäller systemstöd för e-handel som tjänst (E-handelstjänst) har tecknats med CGI Sverige AB.

Giltighetstid

Ramavtalet kan avropas från maj 2018 fram till november 2020. Därefter finns möjlighet till två förlängningar om vardera ett år. Avropsavtal kan som längst gälla till och med den 30 juni 2030.

Avropsrutiner

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.

Kontaktperson

Peter Håkansson
031-762 75 07
peter.hakansson@cgi.com

Kontakt

Senast uppdaterad: