E-handelstjänst

ESV har tecknat ramavtal som gäller e-handelssystem som tjänst (E-handelstjänst) med CGI Sverige AB och Visma Commerce AB. CGI erbjuder systemet Raindance och Visma erbjuder Proceedo.

Ett av målen med upphandlingen har varit att upphandla moderna system som kan möta både dagens krav och kommande krav. E-handelstjänsten ska vara ett stöd för en effektiv inköpsprocess och stödja mål i form av att främja en god affär, effektiva arbetssätt och att göra det lätt att göra rätt.

Ramavtalen kommer att kunna avropas från maj 2018 och som längst till november 2022. Stöd för avrop kommer att publiceras i samband med att ramavtalen blir avropsbara.

Efter årsskiftet övergår ESV:s ramavtalsverksamhet till Kammarkollegiet. Då förs alla dokument och mallar över till avropa.se.

Kontakt

Senast uppdaterad: