Ramavtal med Trimma AB

Ramavtal har tecknats med Trimma AB avseende beslutsstödsystem. Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropbart fram till den 8 juli 2018, enligt ESV:s beslut om förlängning den 17 mars 2016.

Avropsrutiner

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning på detta ramavtal. Avropsförfrågan ska ställas till samtliga leverantörer.

Kontaktpersoner

Andreas Forsberg
090-71 20 03
070-647 77 10
andreas.forsberg@trimma.se

Peter Levisson
090-71 20 01
070-378 20 42
peter.levisson@trimma.se

 

Trimma AB:s webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: