Ramavtal med Hypergene AB

Ramavtal har tecknats med Hypergene AB avseende beslutsstödsystem. Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropbart fram till den 8 juli 2018, enligt ESV:s beslut om förlängning den 17 mars 2016.

Avropsrutiner

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning på detta ramavtal. Avropsförfrågan ska ställas till samtliga leverantörer.

Kontaktpersoner

Torbjörn Frank
040-661 10 00
0709-77 67 10
torbjorn.frank@hypergene.se

Per Hidenius
040-661 10 00
0709-77 67 18
per.hidenius@hypergene.se

Niklas Wictor
0707-84 51 41
niklas.wictor@hypergene.se

 

Hypergene AB:s webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: