Frågor och svar om beslutsstödssystem

Avrop

 • Det finns möjlighet att göra vissa kompletteringar i den förnyade konkurrensutsättningen, till exempel avseende de villkor som inte är fastställda i ramavtalet.

  Det kan handla om olika krav på optioner rörande integrationer, tilläggstjänster och utbildning som är myndighetsspecifika, eller leveranstidpunkt av systemlösningen. I ramavtalsbilaga 8, Avropsförfarande, framgår vilka kravområden som finns och där myndigheten kan precisera sina villkor och krav.

  Däremot kan myndigheter inte lägga till nya krav eller ändra på de befintliga kraven vid ett avrop.

   

 • Inför avrop av ramavtalen för beslutsstödsystem är det viktigt att myndigheten analyserar och beskriver nuläget i verksamheten. Att inventera hur behoven av beslutstöd ser ut i organisationen, vilka slags rapporter som kan förstärka uppföljningen av verksamheten är viktigt. Anledningen är ett önskat framtida nyläge kan innebära nya möjligheter och effektivare verksamhet.

  Det är lika viktigt att gå igenom och kartlägga befintliga system och hur behovet av olika integrationer ser ut. Den viktigaste frågan i en integrationsuppsättning är att bestämma hur de olika IT-stöden ska samverka. Detta utgör grunden för en datautredning som myndigheten bör genomföra innan en avropsförfrågan skickas ut. Stöd för detta arbete och hur myndigheten kan specificera sina val finns genom ramavtalet för oberoende konsulter.

  För att anbudsgivarna ska kunna bedöma om priset ska reduceras beträffande integrationer mellan olika system behöver avropet innehålla en beskrivning av myndighetens system och dess...

  Läs hela

Kontakt

Senast uppdaterad: