CGI Sverige AB

Ramavtal har tecknats med CGI Sverige AB avseende beslutsstödsystem. Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.

Giltighetstid

Ramavtalet är avropbart fram till den 8 juli 2018, enligt ESV:s beslut om förlängning den 17 mars 2016.

Avropsrutiner

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning på detta ramavtal. Avropsförfrågan ska ställas till samtliga leverantörer.

Kontaktpersoner

Lennart Jonsson
08-671 01 35
0733-98 12 46
lennart.jonsson@cgi.com

Mats Ingemarsson
072-733 92 27
mats.ingemarsson@cgi.com

 

CGI Sverige AB:s webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: