Beslutsstödssystem (BI-system)

De statliga ramavtalen för Beslutsstödssystem (BI-system) omfattar system för beslutsstöd, planering och uppföljning i form av rapport- och analysverktyg och budgetverktyg.

Ramavtal har tecknats med:

  • Trimma AB
  • Hypergene AB
  • CGI Sverige AB

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning på detta ramavtal.

Omfattning

Ramavtalen är ett komplett åtagande för beslutsstödssystem (så kallade BI-system), som består av rapport- och analysverktyg samt budgetverktyg. Leverantörerna kan erbjuda olika produkter och verktyg för de olika delarna, antingen genom egna produkter eller genom samarbete med underleverantörer.

Rapport- och analysverktyget och budgetverktyget hanteras som skilda produkter, och de myndigheter som avropar kan göra avrop i separata beställningar. Myndigheter kan också göra avrop på ett komplett åtagande det vill säga samtliga verktyg.

Beslutsstödssystemet är integrerat med ett datalager. Standardkonfigurationen omfattar färdiga integrationer för huvuddelen av de ekonomisystem och personalsystem som myndigheterna använder. Vidare omfattar upphandlingen av beslutsstödssystemet tjänsterna: underhåll, support, utbildning och konsulttjänster.

Ni som avropande myndighet sköter själva driften av beslutsstödssystemet i egen miljö. Ramavtalen omfattar också en servicecenterlösning, en så kallad servicebyrålicens för statlig administration.

Leverantörerna erbjuder olika lösningar

  • Trimma AB erbjuder en lösning i Microsoftmiljö med produkten Insikt för rapport- och analysverktyg samt budgetverktyg. Produkten Insikt bygger på Microsoft analysis services, reporting services och integration services.
  • Hypergene AB erbjuder en egen lösning med programvaran Hypergene för samtliga verktyg tillsammans med funktionalitet från databasplattformen Microsoft SQL server.
  • CGI Sverige AB. De erbjuder en lösning med BI-plattformen QlikView för rapportering och analys, Raindance för budgetering och prognos, samt Microsoft SQL Server som datalager, med Microsoft SSIS för integration av källdata.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: