Ramavtal med CGI Sverige AB

Ramavtalet är inte avropsbart.

Giltighetstid

Ramavtalet kunde avropas med förnyad konkurrensutsättning fram till den 30 september 2015. Villkoren i ramavtalet gäller så länge det finns giltiga avropsavtal.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I mars 2013 godkände ESV en prishöjning med 5,4 procent. I januari 2015 godkändes en prishöjning med 1,91 procent, i juni 2016 en höjning med 5,26 procent och i oktober 2017 en höjning med 5,45 procent , se den aktuella prislistan. Myndigheter som ingått avtal kan komma att få motsvarade procentuella höjningar av sina avropade priser. De nya priserna gäller tidigast två månader efter ramavtalsleverantören har informerat berörd myndighet om justeringen.

Kontaktpersoner

Lennart Jonsson
0733-98 12 46
lennart.jonsson@cgi.com

Stefan Dahl
0703-10 23 22
stefan.dahl@cgi.com

 

CGI:s webbplats

Senast uppdaterad: