E-handelstjänst

Ramavtalen är inte längre avropsbara.

Giltighetstid

Ett avropsavtal kan gälla i upp till 8 år räknat från leveransgodkännandet. Ramavtalens bestämmelser gäller så länge det finns giltiga avropsavtal. Avrop på ramavtalen kunde göras fram till 30 september 2015.

Omfattning

De statliga ramavtalen för e-handelstjänst täcker såväl beställnings-, leverans- som fakturahanteringsprocessen. Det finns ramavtal med CGI Sverige AB (Logica Sverige AB) samt Visma Commerce AB (Visma Proceedo AB).

E-handelstjänsten gör det möjligt för er att beställa varor och tjänster på flera sätt:

  • från produktkatalog
  • genom fritextbeställning
  • via webbhandel
  • med periodiskafakturor

I e-handelstjänsten kan beställare och leverantörer kommunicera elektroniskt via en partsintegrationstjänst eller använda den webbaserade leverantörsportalen. Bilden nedan visar en e-handelstjänst och hur leverantörer och myndigheter interagerar med tjänsten.

Illustration av e-handelstjänst

 

 

 

 

 

 

 

 

E-handelstjänsten är åtkomlig via Internet och myndigheten behöver varken installera eller underhålla it-stödet. Det finns möjlighet att integrera e-handelstjänsten med ert ekonomisystem.

E-handelstjänsten är en helhetslösning med några optioner för tilläggstjänster som skanningstjänst och printtjänst (kundfaktura). Användbarheten var en viktig aspekt vid upphandlingen.

Kontakt

Senast uppdaterad: