Frågor och svar om oberoende konsulttjänster

Avrop

 • När leverantören har fått en anbudsförfrågan behöver de se över vilka resurser de har lediga och hur de på bästa sätt kan disponera dem, så att rätt konsult hamnar hos rätt kund.

  De behöver ibland stämma av internt för att finna en lämplig resurs för uppdraget och säkerställa att konsulten är tillgänglig. Därför är det bra om ni ger leverantörerna skälig tid att svara på anbuden.

  Vad som menas med skälig tid varierar, det beror bland annat på uppdragens komplexitet och hur lång tid det tar att utföra uppdraget. Minst en arbetsveckas anbudstid är lämplig, men om uppdraget är stort eller komplext behöver tiden antagligen vara längre.

  De avtalade leverantörerna har inte rätt att acceptera ett avrop som innebär att de använder sig av andra (eller flera resurser) än de som anges i ramavtalet, i så fall ska de avstå från att ta uppdraget.

  Efter det att avropsavtal har tecknats med avropare skall leverantören kunna påbörja uppdraget inom tre veckor.

 • Du kan använda konsulttjänsterna som omfattas av dessa ramavtal bland annat i samband med att din myndighet byter IT-system för de administrativa processerna.

  Ni kan också använda konsulttjänsterna om ni har behov av anpassningar eller förändringar till följd av verksamhetsutveckling. Dessutom kan ni avropa tjänsterna om ni behöver följa upp ingångna avtal inom området.

  Tjänsterna är kvalificerade tjänster där de personliga kvalifikationerna hos den enskilde konsulten har stor betydelse för att det resultat som levereras motsvarar era behov och förväntningar.

  Exempel på tjänster som ingår i ramavtalen:

  • Projektledning
  • Hjälp vid förstudier
  • Framtagande av beslutsunderlag inför förändringar till exempel övergång till servicecenter
  • Dokumentation av verksamhetens behov och processer
  • Framtagande av förslag till förändringar av IT-stöd
  • Datautredningar
  • Framtagande av förslag till processförändringar
  • Framtagande av förslag till vidareutveckling av systemrutiner
  • Framtagande av underlag för...

  Läs hela

 • Då det endast finns en leverantör av område personal görs avropen via samråd. Avropande myndighet använder sig av mallen som heter Samråd (personal), motsvarar gamla ramvatalsbilaga 2, vid avropsförfrågan.

  Myndigheten anger sina uppgifter i avsnitt A och skickar sin avropsförfrågan till ramavtalets leverantör. För att underlätta för leverantören i sitt val av konsult kan avroparen, i avsnitt A12, förutom att beskriva uppdraget så detaljerat som möjligt, ange vilken uppdragstyp som avses vid respektive uppgift. Uppdragstyperna finns angivna i ramavtalsbilaga 1, personalförteckning.

  Leverantören besvarar förfrågan i avsnitt B (samt lämnar in sitt anbud snarast möjligt enligt angivna former och villkor).

  Myndigheten kontrollerar anbudet så att det är komplett. När komplett anbud föreligger undertecknar myndigheten leverantörens anbudsdokument, som därmed utgör avropsavtal för det aktuella uppdraget.

   

  Läs hela

 • Detta avtal har en kombinerad avropsordning. Om man beräknar att avropet ska omfatta mer än 200 timmar använder man sig av förnyad konkurrensutsättning och om avropet omfattar mindre än 200 timmar används rangordning.

  Förnyad konkurrensutsättning

  Avropande myndighet använder sig av mallen för förnyad konkurrensutsättning (ekonomi), motsvarar den gamla ramavtalsbilaga 2, vid avropsförfrågan med förnyad konkurrensutsättning. Har den avropande myndigheten anledning att tro att avropet inklusive förlängningsoptioner kommer att överstiga totalt 200 timmar ska man alltid genomföra en förnyad konkurrensutsättning.

  Myndigheten anger sina uppgifter i avsnitt A i mallen och skickar sin avropsförfrågan till alla leverantörer på område ekonomi. För att underlätta för leverantören i sitt val av konsult bör avroparen, i avsnitt A12, förutom att beskriva uppdraget så detaljerat som möjligt, ange vilken uppdragstyp som avses vid respektive uppgift. Uppdragstyperna...

  Läs hela

Kontakt

Senast uppdaterad: