Ramavtal med Ekan AB

Ramavtalet är inte längre avropsbart.

Giltighetstid

Ramavtalet var avropsbart till och med den 30 september 2017. Avropsavtal kan vara giltiga i ytterligare 6 månader.

Omfattning

Omfattningen av ramavtalet presenteras i ramavtalsdokumentet med tillhörande tilläggsavtal.

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal ersätter de ursprungliga ramavtalsbilagorna när det sker förändringar i ramavtalet. Under ramavtalsbilagor finner ni de aktuella bilagorna.

Tilläggsavtal har tecknats rörande:

  • Utbyte av personal - senaste personallistan är daterad den 12 september 2017

Avropsrutiner

Se ramavtalsdokumentet för information om tillvägagångssätt för avrop.

Kontaktperson

Evelina Kambre Öberg
evelina.kambre.oberg@ekan.com
tfn 08-522 49 151

Ekans webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: