Ramavtal med Unit4 AB

Ramavtalet är inte längre avropsbart.

Giltighetstid

Ramavtalet trädde i kraft november 2012 och var avropbart till den 12 november 2015. Respektive myndighets tecknade avropsavtal gäller längst till och med det år som infaller åtta år efter det att ramavtalet inte längre kan avropas.

Prisjustering

Ramavtalet omfattar en möjlighet för ramavtalsleverantören att begära justering av sina priser. I augusti 2017 godkände ESV en prishöjning som kommer att gälla från 2018-01-01 med 4,09 procent. De nya priserna gäller tidigast två månader efter att Unit4 AB har informerat berörd myndighet om justeringen.

Föregående prishöjning, som trädde i kraft 2017-01-01, var på 3,47 procent.

 

 

 

Kontaktpersoner 

Tony Westin
08-578 438 46  
0768-68 01 19
tony.westin@unit4.com

Unit4 ABs webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad: