Ekonomisystem

Ramavtalet var avropbart fram till den 12 november 2015.

Ramavtal har tecknats med:

  • Unit4 AB

Omfattning

Ramavtalet omfattar ekonomisystem inklusive tillhörande tjänster.

Ekonomisystemet ska dessutom kunna integreras med fristående system för lön, beslutsstöd, budget, projektstyrning samt e-handels­tjänster. Ramavtalet innehåller ett takpris för varje sådan integration.

Giltighet

Ramavtalet trädde i kraft november 2012 och var avropbart till den 12 november 2015. Respektive myndighets tecknade avropsavtal gäller längst till och med det år som infaller åtta år efter det att ramavtalet inte längre kan avropas.

Kontakt

Senast uppdaterad: