Statliga ramavtal – ej avropsbara

Här har vi samlat alla ESV:s ramavtal som fortfarande är giltiga men inte går att avropa på.

När ett statligt ramavtal löpt ut finns det vanligen ett eller flera avropsavtal som fortfarande är giltiga. Ramavtalets bestämmelser gäller så länge som det finns giltiga avropsavtal.

Kontakt

Senast uppdaterad: