Kundenkät personalsystem

ESV har under hösten 2016 genomfört den första kundenkäten till myndigheter som har avropat på det statliga ramavtalet med Evry.

Myndigheternas användare får berätta om hur nöjda de är med systemet, tillhörande tjänster, leverantören och även ESV som ramavtalsförvaltare. Syftet med kundenkäterna är främst att få underlag för förbättringar.

Det var vid undersökningstillfället 14 myndigheter som hade avropat personalsystemet Primula. Av dessa 14 har 10 svarat på enkäten.

Sammanställning av enkätsvar 2016

Kundenkäten är genomförd av SKOP och vi har använt oss av Nöjd-Kund-Index (NKI) för att belysa totalkvaliteten. NKI mäts i en skala 0-100 där det bästa betyget är 100.

NKI för den här första mätningen var 54. Kunderna redovisade att de var relativt nöjda med systemets driftsäkerhet och konsulttjänsterna, men tyckte det var viktigt att leverantörerna framöver satsar på utveckling och förbättrar supporten. 

Svarsfrekvensen för 2016 var 71 procent.

Senast uppdaterad: