Kundenkät Löne- och PA-system (ramavtalet med CGI)

ESV har årsvis genomfört enkätundersökningar som har skickats till de myndigheter som har avropat på de statliga ramavtalen med CGI (Palasso och Heroma). Avtalet för Löne- och PA-system löpte ut under 2016 vilket gjorde att vi för 2016 skickade en kortare enkät med fokus på avveckling.

Sammanställning av enkätsvar 2016

Kundenkäten är genomförd av SKOP och vi har använt oss av Nöjd-Kund-Index (NKI) för att belysa totalkvaliteten. NKI mäts i en skala 0-100 där det bästa betyget är 100.

NKI för samtliga användare av Löne- och PA-systemen Palasso och Heroma blev i år 56, vilket är samma resultat som vid den förra undersökningen.

Svarsfrekvensen för 2016 var 79 (87) procent. 

Kontakt

Senast uppdaterad: