Kundenkät ekonomisystem

ESV har under hösten 2016 genomfört den första kundenkäten till myndigheter som har avropat på det statliga ramavtalet med Unit4.

Myndigheternas användare får berätta om hur nöjda de är med systemet, tillhörande tjänster, leverantören och även ESV som ramavtalsförvaltare. Syftet med kundenkäterna är främst att få underlag för förbättringar. Det här är den första enkätundersökningen avseende ramavtalet för ekonomisystem.

Sammanställning av enkätsvar 2016

Kundenkäten är genomförd av SKOP och vi har använt oss av Nöjd-Kund-Index (NKI) för att belysa totalkvaliteten. NKI mäts i en skala 0-100 där det bästa betyget är 100. Ett NKI över 55 innebär att kunderna är nöjda.

79 procent av respondenterna har ett NKI över 55 och 13 procent av respondenterna har ett NKI under 46. Sammantaget ger mätningen ett genomsnittligt NKI på 66.

Kunderna redovisade att de var relativt nöjda med systemets driftsäkerhet och konsulttjänsterna, men tyckte det var viktigt att leverantören framöver satsar på ekonomisystemets funktionalitet och kundsupporten.

Svarsfrekvensen för 2016 var 80 procent.

Senast uppdaterad: