Kundenkät e-handelstjänst

ESV har under hösten 2016 genomfört den andra kundenkäten till myndigheter som har avropat på de statliga ramavtalen med CGI och Visma för e-handelstjänst.

Myndigheternas användare får berätta om hur nöjda de är med systemet, tillhörande tjänster, leverantören och även ESV som ramavtalsförvaltare. Syftet med kundenkäterna är främst att få underlag för förbättringar.

Sammanställning av enkätsvar 2016

Kundenkäten är genomförd av SKOP och vi har använt oss av Nöjd-Kund-Index (NKI) för att belysa totalkvaliteten. NKI mäts i en skala 0-100 där det bästa betyget är 100.

NKI för den här mätningen var 56. Det är en förbättring från den första mätningen som gjordes hösten 2014 då värdet var 47. Kunderna redovisade att de var relativt nöjda med hur e-handelstjänsterna fungerar samt med konsultinsatserna men tyckte det var viktigt att leverantörerna framöver satsar på utveckling och förbättrar supporten. Trots det relativt låga NKI-värdet så kan de flesta tänka sig att rekommendera sin e-handelstjänst till andra myndigheter.

Svarsfrekvensen för 2016 var 91 procent.

Kontakt

Senast uppdaterad: