Kundenkäter

ESV genomför kundenkäter för att följa upp hur nöjda myndigheterna är med flertalet av de statliga ramavtal för administrativa system som ESV förvaltar. Vi genomförde de senaste undersökningarna hösten 2016.

Enkätundersökningarna skickas till de myndigheter som har avropat på våra ramavtal. Vi genomför undersökningar för att se hur nöjda användarna är med systemen, tjänsterna och leverantören. Svaren använder vi främst i våra dialoger med leverantörerna för att ge dem underlag till förbättringar av systemen och tjänsterna.

De ramavtal som vi undersökte 2016 är avtalen för e-handelstjänst, personalsystem och ekonomisystem. Vi genomförde även en avslutsenkät för det gamla ramavtalet rörande Löne- och PA-system.

Det är undersökningsföretaget SKOP som har hanterat våra enkäter och vi har använt oss av Nöjd-Kund-Index (NKI) för att belysa totalkvaliteten. NKI mäts i en skala 0-100 där det bästa betyget är 100.

Under respektive ramavtalsområde finns resultatet från 2016.

Senast uppdaterad: