Ramavtal och upphandling

Ni kan få stöd av oss med att avropa statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster. Det gäller alla myndigheter under regeringen, samt övriga myndigheter via fullmakt. Från och med 1 januari 2018 tar Kammarkollegiet över ansvaret för ramavtalsverksamheten, inklusive information och stöd till myndigheterna.