ESV:s uppdrag när det gäller lokalförsörjning

Regeringens mål med den statliga lokalförsörjningen är att den ska vara så effektiv som möjligt. Myndigheter ska hålla sig med lokaler som är ändamålsenliga för deras verksamhet.

Enligt ESV:s instruktion ska ESV:

  • samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna
  • lämna yttrande om sådana hyresavtal som kräver regeringens medgivande
  • svara för förvaltning och avveckling av lokaler efter beslut av regeringen i de fall där staten är hyresgäst men det inte finns någon myndighet som själv kan svara för avvecklingen.

ESV ska även:

  • lämna underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen av anslagsbaserna (lämnas årligen)
  • lämna stöd till myndigheterna genom information på esv.se, bland annat förteckningar över statliga lokaler, information om lokalplanering, juridisk information angående uppsägningsförfarandet för hyresavtal. (Detta finns även inskrivet i lokalförsörjningsförordningen 4a §.)
  • lämna stöd till regeringen och genomföra olika utredningar i lokalförsörjningsfrågor.

Kontakt

Senast uppdaterad: