För företag som vill bli PEPPOL-operatörer (AP/SMP)

ESV har som PEPPOL-myndighet ansvar för att sluta avtal med de företag som vill bli accesspunkt (AP) och/eller Service Metadata Publishing provider (SMP). Stegen som ni som blivande operatör måste gå igenom beskrivs nedan.

1. Kontakta ESV och anmäl ert intresse för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL.

2. Ansök om medlemskap i OpenPEPPOL. Medlemskapet i OpenPEPPOL är ett villkor för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL. Ansökningsformulär får man genom att kontakta OpenPEPPOL, mer information om detta och kontaktuppgifter finns på OpenPEPPOLs webbplats

3. Beroende på om ni vill bli AP och/eller SMP laddar ni ner respektive avtal  samt Annex 1-6 i högerkolumnen. Avtalet kallas ”Transport Infrastructure Agreement” (TIA).

4. Ansök om pilotcertifikat via Open PEPPOL:s service desk.

5. Det signerade AP- och/eller SMP-avtalet skickas per post i två underskrivna original till ESV (se postadressen längst ner på sidan). Observera att alla underskrifter ska göras av behörig firmatecknare.

6 a. Om ni ska bli AP får ni ett pilotcertifikat (testcertifikat) efter ansökan via Open PEPPOL:s servicedesk. Därefter genomför ni ett acceptanstest hos DIFI för AP.

6 b. När ni har genomfört acceptanstestet och ESV fått information av DIFI om att ni är godkända som AP, beställer ni ett produktionscertifikat, version 2, via servicedesk. För SMP finns ännu inte något acceptanstest utan ni beställer SMP produktionscertifikat efter att ert AP-test är godkänt.

6 c. Om ni ska bli SMP fyller ni i testplanen för SMP (se högerkolumnen) och skickar den till peppol@esv.se.

7. ESV skriver under det TIA-avtal som operatören skickat in och returnerar en kopia av avtalet till operatören. I och med detta är operatören en formellt godkänd PEPPOL-aktör.

8. När anslutningsprocessen är klar kan ni börja agera i er roll som AP och/eller SMP, genom PEPPOL:s infrastruktur.

Kontakt

Senast uppdaterad: