För företag som vill bli PEPPOL-operatörer (AP/SMP)

ESV har som PEPPOL-myndighet ansvar för att sluta avtal med de företag som vill bli accesspunkt (AP) och/eller Service Metadata Publishing provider (SMP). Stegen som ni som blivande operatör måste gå igenom beskrivs nedan.

1. Kontakta ESV och anmäl ert intresse för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL.

2. Ansök om medlemskap i OpenPEPPOL. Medlemskapet i OpenPEPPOL är ett villkor för att bli AP och/eller SMP i PEPPOL. Ansökningsformulär får man genom att kontakta OpenPEPPOL, mer information om detta och kontaktuppgifter finns på OpenPEPPOLs webbplats

3. Beroende på om ni vill bli AP och/eller SMP laddar ni ner respektive avtal  samt Annex 1-6 i högerkolumnen. Avtalet kallas ”Transport Infrastructure Agreement” (TIA).

4. Fyll i kontaktuppgifter i Annex 1 (viktigt att fylla i mobilnummer under punkt 4.6) och signera avtalet/avtalen (se nästa punkt).

5. Det signerade AP- och/eller SMP-avtalet skickas per post i två underskrivna original tillsammans med ett underskrivet original av annex 1 till ESV (se postadressen längst ner på sidan). Observera att alla underskrifter ska göras av behörig firmatecknare.

Bolagets registreringsbevis ska skickas till peppol@esv.se.

6 a. Om ni ska bli AP får ni ett pilotcertifikat (testcertifikat) efter att ni har skickat in korrekta ansökningsdokument. Via DIFI genomför ni ett acceptanstest för AP. När ni har genomfört acceptanstestet och ESV fått information av DIFI om att ni är godkända som AP, beställer ESV ett produktionscertifikat till er.

6 b. Om ni ska bli SMP fyller ni i testplanen för SMP (se högerkolumnen) och skickar den till peppol@esv.se.

7. ESV skriver under det TIA-avtal som operatören skickat in och returnerar en kopia av avtalet till operatören. I och med detta är operatören en formellt godkänd PEPPOL-aktör.

8. När anslutningsprocessen är klar kan ni börja agera i er roll som AP och/eller SMP, genom PEPPOL:s infrastruktur.

Kontakt

Senast uppdaterad: