PEPPOL

PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är ett nätverk för elektroniska inköp som arbetats fram på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. PEPPOL är ett resultat av ett EU-projekt som pågick mellan åren 2008 och 2012. Därefter drivs verksamheten vidare av en europeisk organisation som förvaltar och vidareutvecklar lösningen.

PEPPOL erbjuder en helhetslösning för e-inköp

PEPPOL består av flera olika delar som gör elektroniska inköp enklare:

  • Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen såsom prislista, order och faktura. Stödet inom e-upphandling växer nu också fram.
  • Gemensamma tekniska protokoll för elektronisk kommunikation och hur meddelanden överförs mellan affärsparter och de operatörer som stödjer arbetet.
  • Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till PEPPOL och där det framgår på vilket sätt man kan e-handla med dem.
  • Gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer. Detta gäller både servicenivåer och regler för affärsmodeller.
  • En organisation på europeisk nivå med regional förankring för att utveckla, förvalta och ge stöd kring PEPPOL

PEPPOL är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa. Störst spridning har det fått i Norden, men spridningen går nu snabbt i andra delar av Europa.

Enklare att ansluta nya affärspartners

PEPPOL kan användas med dina befintliga inköpssystem och kompletterar de innan existerande e-handelslösningarna. It-leverantören måste bara ha anslutit sin tjänst till PEPPOL.

Med PEPPOL är det lätt att hitta varandra. Med en anslutning till PEPPOL når du säljare och köpare i hela Europa. Leverantörsanslutning går enkelt. Du behöver inte göra tester för varje ny affärsrelation och du kan komma igång med nya flöden utan krångliga avtal.

Det går också som användare av PEPPOL att hantera operatörsbyte utan att du förlorar åtkomst till dina anslutna affärsparter.Så du är inte låst till en enda leverantör av PEPPOL-tjänsten.

PEPPOL löser problem med samtrafik

I PEPPOL:s infrastruktur används inte bilaterala samtrafikavtal utan istället tecknar operatörerna ett operatörsavtal med en PEPPOL-myndighet. ESV är PEPPOL-myndighet i Sverige. En operatör har inte rätt att vägra att ta emot meddelanden från en annan operatör som är ansluten till PEPPOL. Det utgår inte heller några avgifter, så kallade roamingavgifter, mellan operatörerna. Detta är vad som brukar kallas en "4-hörnsmodell".

Ställ krav på PEPPOL

Om ni är i färd med att upphandla IT-stöd och tjänster inom e-handelsområdet är det viktigt att ni ställer krav på anslutning till PEPPOL för att underlätta er leverantörsanslutning. Vi har tagit fram ett generellt kravpaket som ni kan använda i er upphandling. Observera att beroende på era specifika förutsättningar kan ni behöva ändra eller lägga till krav.

Sveriges och ESV:s roll i PEPPOL och OPENPEPPOL

ESV är en av medlemmarna i den europeiska organisationen OPENPEPPOL och vi är dessutom en av de PEPPOL-myndigheter som har ansvar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd för de it-företag som önskar bli aktörer i PEPPOL.

Såhär blir ni en aktör i PEPPOL

Kontakt

Senast uppdaterad: