Frågor och svar obligatorisk e-faktura

 • Det kan vara olika för olika statliga bolag ifall de omfattas av till exempel LOU. Vänd dig direkt till bolaget ifråga.

  Kommunala bolag omfattas däremot generellt av lagförslaget.

 • Nej. Pdf-fakturor lever inte upp till kraven på strukturerad information som är en förutsättning för e-faktura.

 • Den europeiska standarden beskriver affärstermerna i en e-faktura och regler för hur den ska struktureras. På teknisk nivå kan två olika XML-format/syntaxer användas. UBL (Universal Business Language), som även används idag i Svefaktura och PEPPOL samt CII (Cross Industry Invoice).

  Upphandlande myndigheter och enheter måste kunna ta emot båda men leverantören kan välja ett av formaten. ESV och SFTI förespråkar att primärt UBL används.

 • Nej. Men om ni har en leverantör som har en befintlig överenskommelse med er och som skickar till exempel Svefaktura 1.0, så kan leverantören fortsätta med det.

  Utöver det säger lagförslaget och EU-direktivet att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot e-fakturor enligt den nya standarden. ESVrekommenderar därför att ni anpassar era elektroniska flöden till SFTI:s rekommendationer.

 • Innan e-fakturan skickas till mottagaren måste den konverteras och valideras så avsändaren försäkrar sig om att e-fakturan överensstämmer med den nya europeiska standarden.

 • Det är vid sändning och mottagande av e-faktura som den nya europeiska standarden ska följas. Format som hanteras innan sändning respektive efter mottagandet hanteras på det sätt som respektive organisation önskar.

Kontakt

Senast uppdaterad: